PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT
Menu
Esterházy család

Pápateszér és az Esterházy család

Az ugodi birtok és a hozzá tartozó Pápateszér a Horváth család kihalás után a 17. században került az Esterházyak birtokába.
A család hatalmát és gazdagságát a későbbi nádor, Esterházy Miklós (1583-1645) alapozta meg. Második felesége, Nyáry Krisztina (1604-1641), testvéreivel együtt birtokolta a pápai és a gesztesi várbirtokot, melyekhez Esterházy Miklós úgy jutott hozzá, hogy 1628-ban előnytelen birtokcserére kényszerítette sógornőit. Ezek után megvásárolta a szomszédos Devecser és Ugod birtokokat. Az elkövetkező több mint három évszázad során Pápateszér az Esterházy család birtokainak részét képezte.Esterházy Miklós (1583-1645) nádor

Esterházy Miklós birtokai közül a Pápa-Ugod-Devecser uradalmat Ferenc (1641-1684) nevű fia örökölte. Esterházy Ferenc és második felesége Thököly Katalin három fia Antal, József és Ferenc először 1700-ban, majd 1702-ben ismételten elosztották egymás között az örökséget. A Pápa-Ugod-Devecser részt Esterházy Ferenc (1683-1754) vezette, aki 1748-52 között főleg dél-bajorországi és stájer hospeseket telepített birtokaira. Ekkor történt a németek szervezett betelepítése Pápateszérre is.Esterházy Ferenc (1683-1754) tárnokmester

Pápateszér máig legjelentősebb épületei fia, Esterházy Károly (1725-1799) váci, majd egri püspök bőkezűségét dicsérik. Ő alapította 1743-ban a falu mai, Szűz Mária Neve plébániáját, építtette 1776-1778 között a Kisboldogasszony tiszteletére szentelt barokk templomot, továbbá a plébános rendelkezésére bocsátotta az 1732-ben már álló vadászkastélyt.


Esterházy Károly (1725-1799) egri püspök

Esterházy Károly halála után a Pápateszért is magába foglaló Pápa-Ugod-Devecser uradalmat Esterházy (IV) Ferenc (1746-1811) velencei és nápolyi követ örökölte, aki utód nélkül hunyt el és birtokai unokaöccsére, Esterházy Miklósra szálltak. Az ő örököse középső fia, Esterházy Pál (1806-1877) lett, aki az 1848/49-es szabadságharcot nemzetőr őrnagyként harcolta végig és a komáromi kapitulációkor honvéd ezredesként tette le a fegyvert.


Esterházy Pál (1806-1877) honvéd ezredes, országgyűlési képviselő

A kapituláció után 1849-53 között emigrációban élt, hazatérése után birtokait vezette. 1865 összeesküvés gyanújával rövid időre letartóztatták, majd az 1867-es kiegyezést követően pápai kerületi országgyűlési képviselőnek választották meg. A közéleti aktivitásáról és jótékonyságáról híres grófot 1877-ben, Ausztriában érte a halál. Koporsóját tízezer gyászoló kísérte utolsó útjára.
Temetésén e szavakkal méltatták: „Igaz hazafinak, ha édes hazának szolgálatára felhívatik, e kötelesség alól bármily ürügy alatt kibúvni sohasem szabad!”
A pápateszéri major egyik épületén a GEP monogram és az 1871-es évszám emlékeztet Esterházy Pál birtokszervező munkájára.


Esterházy Pál honvéd ezredes, országgyűlési képviselő és felesége szarkofágja a gannai családi kriptában


A Pápa-Ugod-Devecser uradalmat legidősebb fia, Esterházy (I.) Móric (1856-1900) örökölte. Az uradalom a pápateszéri határból 1873 katasztrális hold földterületet birtokolt 1893-ban. Esterházy Móric halála után egyetlen fia Esterházy (III) Pál (1882-1915) lett az uradalom örököse.
A daliás termetű, szenvedélyes lótenyésztő és lovas, ugyanakkor gáláns kalandjairól híres Pál gróf 1909-ben vette feleségül Andrássy Gyulának, a kiegyezés nemzedékének egyik legnagyobb formátumú politikusának az unokáját, Andrássy Ilonát. 1911-ben a pár a pápai kastélyból a pápateszéri kúriába költözött. Itt tartotta Pál gróf szeretett telivér lovait is. Esterházy Pál és Andrássy Ilona az I. világháború kitörésekor önként jelentkeztek a frontra. Pál gróf 1915 júniusában Galíciában elesett. Esterházy Pál és Andrássy Ilona szerelmének és Pápateszéren töltött éveiknek Andrássy Ilona 2014-ben kiadott emlékiratai állítanak emléket.


Esterházy Pál (1882-1915) huszár főhadnagy epitáfiuma a pápateszéri templomban

Esterházy (III) Pál korai halála után a Pápa-Ugod-Devecser uradalmat unokatestvére, Esterházy Tamás örökölte. 1918-ban a pápateszéri kúriában egy ideig katonai árvaház működött, majd 1920-ban a gici földbirtokos felesége, Szentkereszty Janka bárónő mezőgazdasági iskolát alapított benne, ahol tavasztól őszig a környék lakosai gyarapíthatták mezőgazdasági ismereteiket.
Az uradalmat a második világháborút követően államosították.
Székhelye: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.
Tel.: 89/352-120;
Fax: 89/352-128
e-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
papateszer.onkormanyzat@gmail.com
honlap: www. papateszer.hu