PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT
Menu
A pápateszéri vízimalmok

Pápateszér határában 25 patakmalmot építettek a községet délről északi irányban átszelő vízfolyásokra: a Bánya-éren 14, a Körtvél-patakon 3, a Szakács-éren 8 őrlő malom működött. Ezek folyásirány szerint az alábbiak:

Bánya-ér

1. Staub malom
2. Elpusztult malom
3. Hofstädter malom
4. Fenyőfő községi malom
5. Andrássy malom
6. Égett malom
7. Szigeti malom
8. Tóth János malom
9. Bolla malom
10. Kuti malom
11. Kis malom
12. Lukács malom
13. Sághi malom
14. Fancsali malom

Körtvél-patak

1. Steckl malom
2. Alsó malom
3. Csigi malom

Szakács-ér

1. Izsa malom
2. Csóri malom
3. Alsó Márton malom
4. Felső Márton malom
5. Rákóczi malom
6. Csóthi malom
7. Szabó malom
8. Szerecsenyi malom

A malmok elnevezése
Többnyire ez a név szerepel a községi bizonyítványban is, ám az engedély-okiratokban, valamint a helyszínrajzokon gyakran más elnevezésekkel is találkozunk, nyilvánvalóan a bérlők, tulajdonosok, engedélyesek személyében bekövetkezett változások miatt.
A Staub malom neve például egy 1909-ben készült helyszínrajzon Istók, az Elpusztult malom neve Wöller István tanulmányában Fekete Mihály malom. A XI/23-as vízikönyvben a Hofstädter név alatt Simándli név is olvasható, s ez utóbbi szerepel a második engedélyokiratban is. A Fenyőfő községi malom neve 1907 után Fekete Mihály malom. 1938-tól az Andrássy malom neve Horváth malom, a Szigeti malomé Kuti malom, Tóth János malma pápateszéri Községi malom. A Bolla malom új neve Kurics malom, a Kuti malomé Kapcsándi, a Kis malomé Sztankovics, a Lukács malomé Ledó, a Sághi malomé Bucs malom.
A Steckl malom másik neve Bögi malom, az Alsó malomé Sábicz, a Csigi malomé Dobos.
A Csóri malom Szepel, illetve Eigner néven is szerepel, az Alsó Márton malom neve Tibold, a Felső Mártoné Felber malom. Mind közül a Rákóczi malom elnevezése a leggazdagabb, ezt a vízikönyv különböző dokumentumaiban hol Rákóczy, hol Rákvizi, hol szücsi, vagy Szücs községi névvel illetik. A Csóthi malom másik neve Eigner malom, a Szabó malomé Kurali malom.

Felülcsapott vízikerék
Valamennyi pápateszéri malmot felülcsapott vízikerék hajtott, átmérőjük 2.80 - 5.70, szélességük 0.56 - 0.90 méter között váltakozott. A Szerecsenyi malomnál egy időben 2, a többi malomnál 1 vízikereket alkalmaztak. 19 malom vízi-kerekének átmérőjét és szélességét ismerjük a vízikönyvek dokumentumaiból, ezek az alábbiak:

Bánya-ér

1. Staub malom                        
2. Elpusztult malom                 
3. Hofstädter malom                 4.20, 0.79 / 200 liter/mp
4. Fenyőfő községi malom       4.40, 0.74 / 100 liter(mp
5. Andrássy malom                   3.00, 0.75 / 200 liter/mp
6. Égett malom                       2.90, 0.70 / 200 liter/mp
7. Szigeti malom                       3.45, 0.75 / 200 liter/mp
8. Tóth János malom                 2.80, 0.80 / 200 liter/mp
9. Bolla malom                         2.60, 0.85 / 200 liter/mp
10. Kuti malom                         3.30, 0.90 / 200 liter/mp
11. Kis malom                           3.40, 0.90 / 200 liter/mp
12. Lukács malom                    3.70, 0.90 / 200 liter/mp
13. Sághi malom                       2.90, 0.72 / 200 liter/mp
14. Fancsali malom                
Körtvél-patak
1. Steckl malom           
2. Alsó malom                        
3. Csigi malom  
                       
Szakács-ér

1. Izsa malom                           5.70, 0.56 /  60 liter/mp
2. Csóri malom                         4.40, 0.62 / 100 liter/mp
3. Alsó Márton malom              3.03, 0.80 / 110 liter/mp
4. Felső Márton malom             3.00, 0.80 / 110 liter/mp
5. Rákóczi malom                     3.56, 0.70 / 100 liter/mp
6. Csóthi malom                        3.44, 0.78 / 110 liter/mp
7. Szabó malom            2.91, (nincs adat)/ 350 liter/mp
8. Szerecsenyi malom               2.44 és 2.50, 0.80 / 300 liter/mp

A malmok üzeméhez engedélyezett vízmennyiség 60 liter/ másodperc - 350 liter/másodperc között váltakozik.

Malomtó
A pápateszéri malmok többségénél - néhány eset kivételével - a patak vizének felduzzasztásával malomtavat hoztak létre, ez biztosította a folyamatos vízellátást. A malomtavak külön helyrajzi számot kaptak a térképeken és láthatók a vízikönyvek helyszínrajzán is. A második katonai felmérés térképe valamennyi pápateszéri malomnál jelöli a malomtavat is.
(Nagy Péter Péter: A pápateszéri malmok vízikönyvei – részlet)

Székhelye: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.
Tel.: 89/352-120;
Fax: 89/352-128
e-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
papateszer.onkormanyzat@gmail.com
honlap: www. papateszer.hu