A pápateszéri vízimalmok

Pápateszér határában 25 patakmalmot építettek a községet délről északi irányban átszelő vízfolyásokra: a Bánya-éren 14, a Körtvél-patakon 3, a Szakács-éren 8 őrlő malom működött. Ezek folyásirány szerint az alábbiak:

Bánya-ér

 1. Staub malom
 2. Elpusztult malom
 3. Hofstädter malom
 4. Fenyőfő községi malom
 5. Andrássy malom
 6. Égett malom
 7. Szigeti malom
 8. Tóth János malom
 9. Bolla malom
 10. Kuti malom
 11. Kis malom
 12. Lukács malom
 13. Sághi malom
 14. Fancsali malom

Körtvél-patak

 1. Steckl malom
 2. Alsó malom
 3. Csigi malom

Szakács-ér

 1. Izsa malom
 2. Csóri malom
 3. Alsó Márton malom
 4. Felső Márton malom
 5. Rákóczi malom
 6. Csóthi malom
 7. Szabó malom
 8. Szerecsenyi malom

Malomtérkép

A malmok elnevezése

Többnyire ez a név szerepel a községi bizonyítványban is, ám az engedély-okiratokban, valamint a helyszínrajzokon gyakran más elnevezésekkel is találkozunk, nyilvánvalóan a bérlők, tulajdonosok, engedélyesek személyében bekövetkezett változások miatt.

Malomkerék

A Staub malom neve például egy 1909-ben készült helyszínrajzon Istók, az Elpusztult malom neve Wöller István tanulmányában Fekete Mihály malom. A XI/23-as vízikönyvben a Hofstädter név alatt Simándli név is olvasható, s ez utóbbi szerepel a második engedélyokiratban is. A Fenyőfő községi malom neve 1907 után Fekete Mihály malom. 1938-tól az Andrássy malom neve Horváth malom, a Szigeti malomé Kuti malom, Tóth János malma pápateszéri Községi malom. A Bolla malom új neve Kurics malom, a Kuti malomé Kapcsándi, a Kis malomé Sztankovics, a Lukács malomé Ledó, a Sághi malomé Bucs malom.

A Steckl malom másik neve Bögi malom, az Alsó malomé Sábicz, a Csigi malomé Dobos. A Csóri malom Szepel, illetve Eigner néven is szerepel, az Alsó Márton malom neve Tibold, a Felső Mártoné Felber malom. Mind közül a Rákóczi malom elnevezése a leggazdagabb, ezt a vízikönyv különböző dokumentumaiban hol Rákóczy, hol Rákvizi, hol szücsi, vagy Szücs községi névvel illetik. A Csóthi malom másik neve Eigner malom, a Szabó malomé Kurali malom.

Felülcsapott vízikerék

Valamennyi pápateszéri malmot felülcsapott vízikerék hajtott, átmérőjük 2,8 - 5,7 méter, szélességük 560 - 900 miliméter között váltakozott. A Szerecsenyi malomnál egy időben két, a többi malomnál egy vízikereket alkalmaztak. A malmok üzeméhez engedélyezett vízmennyiség 60-350 liter/másodperc között váltakozik.

19 malom vízikerekének átmérőjét és szélességét, valamint engedélyezett vízmennyiségét ismerjük a vízikönyvek dokumentumaiból, ezek az alábbiak:

 Átmérő
(m)
Szélesség
(mm)
Vízmennyiség
(l/mp)
Bánya-ér
Hofstädter malom4,2790200
Fenyőfő községi malom4,4740100
Andrássy malom3,0750200
Égett malom2,9700200
Szigeti malom3,45750200
Tóth János malom2,8800200
Bolla malom2,6850200
Kuti malom3,3900200
Kis malom3,4900200
Lukács malom3,7900200
Sághi malom2,9720200

 Átmérő
(m)
Szélesség
(mm)
Vízmennyiség
(l/mp)
Szakács-ér
Izsa malom5,756060
Csóri malom4,4620100
Alsó Márton malom3,03800110
Felső Márton malom3,0800110
Rákóczi malom3,56700100
Csóthi malom3,44780110
Szabó malom2,91-350
Szerecsenyi malom2,44 és 2,5800300

Malomtó

A pápateszéri malmok többségénél - néhány eset kivételével - a patak vizének felduzzasztásával malomtavat hoztak létre, ez biztosította a folyamatos vízellátást. A malomtavak külön helyrajzi számot kaptak a térképeken, és láthatók a vízikönyvek helyszínrajzán is. A második katonai felmérés térképe valamennyi pápateszéri malomnál jelöli a malomtavat is.

(Forrás: Nagy Péter - A pápateszéri malmok vízikönyvei)


Malomtérkép