PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT
Menu

Hírek-Aktualitások

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS! LAKOSSÁGI FÓRUM!

Tájékoztatom a lakosságot, és az egyeztetésbe bevont partnereket, hogy a TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) elkészült.
A tervismertetőt és a véleményezését segítő lakossági fórumot 2017. szeptember 19-én kedden 17 órától tartjuk, melyre minden – a település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk az önkormányzati hivatalba.  
A TAK véleményezési anyaga előzetesen megtekinthető a honlapon és a hivatalban papír alapon. Várjuk szíves észrevételeiket!

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV letöltés

Fejlesztések:

HELYI ÉRTÉKTÁR pályázat: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására meghirdetett HUNG-2014 C pályázati felhívás keretében benyújtott HUNG-2014/2670 pályázati azonosító számú pályázatra a vidékfejlesztésért felelős miniszter 1.200.000,-Ft összegű támogatást biztosított önkormányzatunk részére. E pályázat segítette elő a Helyi Értéktár Bizottság megalakulását és működésének megkezdését..
Művelődési Ház: Az emberi erőforrások minisztere által kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázaton 409 e Ft-ra pályázatunk, melyből a Klub helyiség padlózatának cseréjét akartuk megvalósítani. A pályázaton nyertünk, de csak 149 e Ft-ot, október hónapban érkezett meg a számlánkra ez az összeg.

Fotó albumok

Székhelye: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.
Tel.: 89/352-120;
Fax: 89/352-128
e-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
papateszer.onkormanyzat@gmail.com
honlap: www. papateszer.hu