PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT
Menu

Hírek-Aktualitások

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS! LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FÓRUM!
Az új Nemzeti Építészet Politika különös figyelmet szentel a települések környezetének és megjelenésének szépségét kialakító – az építészeti minőségen alapuló - korszerűsített építésügy kialakítására. Ehhez kapcsolódóan közelmúltban lezajlott jogszabályi változások két új településképet érintő műfajt is bevezetett: a településképi arculati kézikönyvet, valamint a településképi rendeletet. Mindkettő megalkotását minden magyarországi településen kötelezővé tették a kormányzati döntéshozók. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Pápateszéren is elkezdődött a két dokumentum létrehozása, amely a helyiek széles társadalmi bevonásával kell,hogy megtörténjen, két lakossági fórum keretében. Tájékoztatom a lakosságot, a vállalkozói, civil és egyházi egyeztető partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet előzetes tájékoztató egyeztetését (adatgyűjtési, és szándékfeltárási céllal) 2017. május 27-én szombaton 16,30 órától tartjuk, melyre minden - település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk a Községházán.
Völfinger Béla s.k. polgármester

Fejlesztések:

HELYI ÉRTÉKTÁR pályázat: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására meghirdetett HUNG-2014 C pályázati felhívás keretében benyújtott HUNG-2014/2670 pályázati azonosító számú pályázatra a vidékfejlesztésért felelős miniszter 1.200.000,-Ft összegű támogatást biztosított önkormányzatunk részére. E pályázat segítette elő a Helyi Értéktár Bizottság megalakulását és működésének megkezdését..
Művelődési Ház: Az emberi erőforrások minisztere által kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázaton 409 e Ft-ra pályázatunk, melyből a Klub helyiség padlózatának cseréjét akartuk megvalósítani. A pályázaton nyertünk, de csak 149 e Ft-ot, október hónapban érkezett meg a számlánkra ez az összeg.
Székhelye: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.
Tel.: 89/352-120;
Fax: 89/352-128
e-mail: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
papateszer.onkormanyzat@gmail.com
honlap: www. papateszer.hu