Pápateszéri Általános Iskola

Intézményvezető: Mező Róbertné
Cím: 8556 Pápateszér, Ady Endre utca 3.
Tel./Fax: 89/352-018
E-mail: iskola.pt@gmail.com

Intézményfenntartó:

Pápai Tankerületi Központ
Képviselője: Egyházi Andrea
Cím: 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.
Tel.: 06-30/626-6460
E-mail: andrea.egyhazi@kk.gov.hu


Az iskola épülete
Az iskola épülete

A település iskoláskorú gyermekeinek oktatásáról már az 1780-as évekből rendelkezésünkre állnak írásos dokumentumok. A mai működési szerkezet meghatározó dátuma 1975. Ebben az évben fejeződött be a körzetesítés és az iskola bővítése.

1994-től az állami fenntartás kezdetéig Pápateszér önkormányzata intézményfenntartó társulás formájában működtette iskolánkat.

Jelenleg nyolc évfolyamon egy-egy osztály (illetve az elsősök és a negyedikesek összevonásban) és három napközis csoport működik. Személyi és tárgyi feltételeink adottak ahhoz, hogy mind a tanítási órán, mind a szabad idős tevékenységek során megfelelő módon biztosíthassuk diákjaink értelmi-érzelmi fejlődését.

Intézményünkben nyelvi labor, minden igényt kielégítő informatika szaktanterem, tornaterem és könyvtár segíti az oktatást. A diákok szabad idejükben lehetőséget kapnak az internet használatára, amely nem csupán köznapi ismeretekhez juttatja őket, de a tanórán kapott feladatok megoldását is segíti.

A tananyag megfelelő szintű elsajátítását tehetséggondozással, korrepetálással, egyéni fejlesztő foglalkozásokkal is segítjük, iskolánkban logopédus és fejlesztő pedagógus is dolgozik. Tanulóink állandó résztvevői a tankerületben és megyei szinten szervezett sport- és kulturális versenyeknek, többnyire az élmezőnyben szerepelnek.

Rendszeresen járunk uszodába, színházba, sokat kirándulunk, öko-iskolaként erdei iskolát szervezünk. 107 diákunknak több mint fele hátrányos helyzetű, harmada halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. A kulturális- és egészségnevelő programokon való részvételüket felajánlásokból, alapítványi támogatásokból, pályázatokból finanszírozzuk.